Diabetespatiënten

De alvleesklier of pancreas zorgt voor de productie van insuline. Dankzij dit hormoon kunnen de lichaamscellen suiker opnemen uit het bloed. Als de alvleesklier geen of onvoldoende insuline aanmaakt, stapelt de suiker zich op in het bloed en is er sprake van diabetes.

Met een gezonde en aangepaste levensstijl enerzijds en de steun van de omgeving en zorgverleners anderzijds kunnen diabetespatiënten een leven leiden zoals ieder ander. De behandeling en de opvolging van de ziekte, alsook de inspanningen om complicaties te voorkomen, vragen evenwel voortdurend de nodige aandacht.

Novo Nordisk is een Deens bedrijf dat zich al bijna een eeuw toelegt op de behandeling van en de zorg voor mensen met diabetes type 1 en type 2. We doen blijvend en grootschalig onderzoek en ontwikkelen nieuwe therapieën om het leven van mensen die deze chronische aandoening hebben te verbeteren. Het doel waar alle medewerkers van Novo Nordisk zich dagelijks voor inzetten is even duidelijk als uitdagend; diabetes voorgoed de wereld uit helpen. Tot het zover is werken wij, met diezelfde inzet, continu aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die moeten leven met diabetes en daarom willen wij ook het Cardiab Cycling Team ondersteunen.