Cardiab Cycling Team

Veiligheid


VEILIGHEID IS PRIORITEIT
  • Als fietser hebben we rechten, maar zeker ook plichten.
  • Fietsers worden juridisch erkent als zwakke weggebruiker, maar dit ontslaat je niet van je verplichtingen.
FIETSEN IN GROEP
  • Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.
  • Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.
  • De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven.
  • Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Indien er slechts 1 begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
  • Fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter strook van de rijbaan gebruik maken.
VOORRANG
  • Men is steeds verplicht voorrang te verlenen aan elke, op reglementaire wijze, van rechts komende weggebruiker.
  • Is die weggebruiker gestopt verliest deze zijn voorrang niet.
  • Dwing nooit je voorrang af tegenover andere weggebruikers.