Voorwaarde tot deelname

VOORWAARDEN TOT DEELNAME
  • Behoren tot een specifieke doelgroep : hart-, diabetes- of vaatpatiënt.
  • Cardiologisch goedgekeurd zijn.
  • Een minimum belastbaarheid hebben van 150 Watt. Zich schikken naar het fietsreglement dat door de CCT-werkgroep opgesteld werd om de veiligheid van iedere deelnemer maximaal te waarborgen.
  • Beschikken over een racefiets.
  • Dragen van een helm.
  • Zich akkoord verklaren met het principe dat de inrichters geen juridische verantwoordelijkheid dragen in geval van ongeval of ander probleem.
  • Gedrevenheid en motivatie. Wederzijds respect en sociale integratie is voor ons belangrijk (groepsgeest).
  • Er is geen leeftijdsbeperking voor deelname!